strzałka do góry
orzeł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu kancelaria komornicza nr IV

Ilona Pawlik-Kryj


ORGANIZACJA PRACY KANCELARII

STRONY BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE WE
WTORKI W BIURZE KOMORNIKA
W POZOSTAŁE DNI STRONY BĘDĄ OBSŁUGIWANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

E-mail: sandomierz.pawlik-kryj@komornik.pl

Telefon: 736-246-598
PONIEDZIAŁEK 9.00 - 12.00
WTOREK 9.30 - 15.30
ŚRODA 9.00 - 12.00
CZWARTEK I PIĄTEK TELEFONY SĄ NIECZYNNE
(DZIEŃ WEWNĘTRZNY KANCELARII)

wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:
14 1020 2629 0000 9902 0422 1289

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach
(tytułem wpłaty należy podać sygnaturę komornika oraz imię i nazwisko dłużnika)

Przydatne linki

Obwieszczenia o licytacjach
www.licytacje.komornik.pl

Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771) Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. W razie skierowania wniosku z wyboru wierzyciela należy zawrzeć w nim oświadczenie treści: Niniejszym oświadczam, iż dokonuję wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)

Właściwość terytorialna rewiru obejmuje miasto Sandomierz oraz gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost


Dokumenty do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Pobierz (PDF)

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji [www.isap.sejm.gov.pl]
Pobierz (PDF)

Pobierz (PDF) Pobierz (PDF) Pobierz (PDF)


Kontakt

Adres:
27-600 Sandomierz, ul. Aleksandra Dobkiewicza 8A
Telefon: 736-246-598

Email: sandomierz.pawlik-kryj@komornik.pl

Konto:
bank PKO BP SA
14 1020 2629 0000 9902 0422 1289

NIP: 8641698139